آیا از محصولات، فعالیت شرکت و سرویس دهی و خدمات شرکت راضی هستید ؟
خیلی عالی :
12 نفر - 36.36%
عالی :
4 نفر - 12.12%
خوب :
4 نفر - 12.12%
متوسط :
4 نفر - 12.12%
ضعیف :
4 نفر - 12.12%
خیلی ضعیف :
5 نفر - 15.15%