آیا از محصولات، فعالیت شرکت و سرویس دهی و خدمات شرکت راضی هستید ؟
خیلی عالی :
28 نفر - 27.18%
عالی :
14 نفر - 13.59%
خوب :
11 نفر - 10.67%
متوسط :
13 نفر - 12.62%
ضعیف :
13 نفر - 12.62%
خیلی ضعیف :
24 نفر - 23.30%