آیا از محصولات، فعالیت شرکت و سرویس دهی و خدمات شرکت راضی هستید ؟
خیلی عالی :
31 نفر - 26.05%
عالی :
14 نفر - 11.76%
خوب :
12 نفر - 10.08%
متوسط :
14 نفر - 11.76%
ضعیف :
14 نفر - 11.76%
خیلی ضعیف :
34 نفر - 28.57%