آیا از محصولات، فعالیت شرکت و سرویس دهی و خدمات شرکت راضی هستید ؟
خیلی عالی :
26 نفر - 30.23%
عالی :
12 نفر - 13.95%
خوب :
11 نفر - 12.79%
متوسط :
11 نفر - 12.79%
ضعیف :
11 نفر - 12.79%
خیلی ضعیف :
15 نفر - 17.44%