آیا از محصولات، فعالیت شرکت و سرویس دهی و خدمات شرکت راضی هستید ؟
خیلی عالی :
31 نفر - 25.61%
عالی :
14 نفر - 11.57%
خوب :
12 نفر - 9.917%
متوسط :
14 نفر - 11.57%
ضعیف :
14 نفر - 11.57%
خیلی ضعیف :
36 نفر - 29.75%