آیا از محصولات، فعالیت شرکت و سرویس دهی و خدمات شرکت راضی هستید ؟
خیلی عالی :
26 نفر - 28.26%
عالی :
13 نفر - 14.13%
خوب :
11 نفر - 11.95%
متوسط :
11 نفر - 11.95%
ضعیف :
13 نفر - 14.13%
خیلی ضعیف :
18 نفر - 19.56%