آیا از محصولات، فعالیت شرکت و سرویس دهی و خدمات شرکت راضی هستید ؟
خیلی عالی :
14 نفر - 38.88%
عالی :
4 نفر - 11.11%
خوب :
4 نفر - 11.11%
متوسط :
4 نفر - 11.11%
ضعیف :
4 نفر - 11.11%
خیلی ضعیف :
6 نفر - 16.66%